Aanmelden opvang

Vul onderstaand formulier uiterlijk 24 uur voor de benodigde opvang in. Zo hebben we de tijd om ons hierop voor te bereiden.

Wilt u, als u u kind naar de opvang laat gaan, het thuisonderwijsprogramma of het werkboekje mee naar school geven? Tijdens de opvang wordt er aan dat programma gewerkt.

Wilt u, indien u een laptop van school thuis hebt, deze laptop mee naar school geven? Op school komen we op dagen dat er veel opvangkinderen zijn, laptops te kort.

Bij voorbaat dank!
Indien u een van de twee hierboven gestelde vragen niet kunt bevestigen, kunt u i.v.m. het risico van besmetting geen opvang aanvragen.
* Verplichte velden