In de GMR hebben de volgende personen zitting:

Dhr G. Dubbeld, ouder van de Stadhouder Willem III-school (voorzitter)
N. Meerkerk-Boelen, leerkracht Willem de Zwijgerschool (secretaris)

Verder participeren binnen onze GMR de MR leden van de diverse scholen. (Zie informatie MR)

Heeft u vragen n.a.v. bovenstaande agendapunten of wilt u de notulen inzien? Neem contact op via mr@stadhouderwillem3school.nl