In de GMR hebben de volgende personen zitting:

Ouders                                                                                Personeelsleden
Bart Beverloo (ouder STW3) (voorzitter)                               Ingeborg de Leede (leerkracht STW3)
Peter van Dalen (ouder STW3)                                              Els Kazen (leerkracht STW3)
Jantina Boelaars (ouder WDZ )                                             Nelleke Meerkerk (leerkracht WDZ) (secretaris)
Christiaan van der Linden (KWS)                                          Hannie Bouman (leerkracht KWS)


Heeft u vragen n.a.v. bovenstaande agendapunten of wilt u de notulen inzien? Neem contact op via mr@stadhouderwillem3school.nl