Welkom op de pagina van groep 6
 
Alle groepsinformatie en foto's zijn vanaf 24-09-2019 in Parro te vinden!

Augustus/September 2019

Het is bijna zover....na 6 weken vakantie weer naar school. Wij zijn de afgelopen week al druk bezig geweest om het lokaal in te richten en alles klaar te leggen zodat we in een gezellig lokaal met de juiste materialen fijn kunnen beginnen.

En hebben jullie er al zin in? Of wil je stiekem nog een zevende week vakantie? ;) 
Wij zijn na 6 weken weer helemaal opgeladen en kunnen met frisse energie starten.

Tot volgende week!!

Groetjes van juf Meijer en juf Nieuwenhuijse
 


Informatie over het 'reilen en zeilen' in groep 6

Natuurlijk houden we u op de hoogte van het 'reilen en zeilen' in groep 6a.
Nu eerst wat meer informatie:
- Op maandag wordt altijd de psalm overhoord.
- Op dinsdagmorgen hebben we gym. De gymspullen en fiets moeten dan mee.
Ook hebben we aardrijkskunde en topografie. Op deze dag hebben we dan regelmatig een repetitie voor aardrijkskunde of topografie
- Op woensdag hebben we meestal geen huiswerk
- De donderdag weer wel. Op deze dag hebben we Engels en geschiedenis. Ook voor deze vakken zal regelmatig een repetitie worden opgegeven om te leren.
- Dan hebben we nog vrijdag. Dan hebben we altijd een Hoor het Woord repetitie.
Na de kerstvakantie gaan we beginnen met redactiesommen. Dit zal dan ook voor de vrijdag thuis gemaakt moeten worden.

- Het huiswerk voor de repetities van aardrijkskunde, topografie en geschiedenis zullen tot de kerstvakantie twee weken van tevoren worden opgegeven. Na de kerstvakantie krijgen we nog 1 week om te leren.
- De repetities van Engels zullen tot de herfstvakantie twee weken van tevoren worden meegegeven, daarna 1 week van tevoren.
- Redactiesommen zijn verhaaltjessommen waarbij inzicht wordt gevraagd. Het is de bedoeling dat na de kerstvakantie er thuis 1 bladzijde wordt gemaakt en dit bespreken we dan in de klas.
- Ook dit jaar moeten we een spreekbeurt houden over een onderwerp die we zelf mogen kiezen. De spreekbeurten zullen gehouden worden op vrijdag. Hiermee zal gestart worden na de herfstvakantie. Hierover zal in de klas binnenkort meer verteld worden.
- Na de voorjaarsvakantie willen we starten met maakwerk voor Engels. Ze zullen dan een blad meekrijgen die ze thuis moeten maken en dit zullen we op school met elkaar nakijken.
 

________________________________________________________________________________________________________