De nieuwsbrieven van De Stadhouder Willem III-school worden sinds 27-9-2019 uitsluitend per Parro app aan de ouders verstuurd. Indien u een koppeling met Parro wilt, kunt u dit aanvragen bij Arja Jansen ajansen@stw3school.nl .