Alle groepsinformatie en foto's zijn vanaf 24-09-2019 in Parro te vinden!


Augustus 2019

Geachte ouders,
Aan het begin van dit nieuwe schooljaar willen wij u graag van een aantal zaken op de hoogte brengen. Daarom ontvangt u deze informatie brief.
Zoals u misschien al weet staat juf Kuiper op maandag en dinsdag voor de klas en juf Hovestad op woensdag, donderdag en vrijdag. U kunt bij ons allebei terecht als u vragen of opmerkingen heeft. Schroom niet om langs te komen!
 
Psalm
Iedere maandag leren de kinderen een nieuwe psalm. Welke psalm dit is, staat in de schoolgids / schoolkalender. Op vrijdag zingen de kinderen deze psalm in groepjes of in tweetallen. Het is fijn als u de psalm, net als op school, ook regelmatig thuis met uw kind zingt en over de betekenis van de woorden met uw kind praat. Mocht uw kind de psalm op vrijdag nog niet kennen, dan mag deze op maandag nogmaals gezongen worden.

 
Thema
Ook in groep 4 zullen we regelmatig over een thema werken. Binnen het thema bieden we vakken als wereld oriëntatie, beeldende vorming en muziek aan. Soms werken we niet over een thema en doen we een 'losse' teken- of knutselopdracht.

 
Methodes
Voor taal en spelling hebben we de methode Taal actief. We hebben daarin altijd genoeg werk te doen. Als we klaar zijn met het gewone werk, kunnen de kinderen verder gaan met de extra leerstof.
Met rekenen starten we met sommen tot 20 en daarna gaan we aan de slag met sommen tot honderd. Ook gaan we dit jaar de tafels leren. We beginnen al snel met de tafel van twee. Oefent u thuis met ons mee?

 
Gym
Op dinsdagmiddag krijgen de kinderen gym bij basisschool 'de Bron' van meester Molenaar. De meester gaat de gymopleiding volgen en moet daar veel gymlessen voor geven. Juf Kuiper is ook bij de gymles aanwezig. De ingang van de gymzaal is aan de achterzijde, aan de Kortenaerstraat. Omdat we om 13.30 starten met de gymles is het fijn als uw kind om 13.25 bij de gymzaal is.  Om 13.15 vertrekt juf Kuiper lopend naar de gymzaal met de leerlingen die op school gegeten hebben. Daarna zullen we in de gymzaal met elkaar beginnen.

 
Zwemmen
Eén keer in de twee weken hebben de leerlingen zwemles op woensdagmorgen. U ontvangt hier binnenkort een aparte brief over met daarbij ook een rooster voor hulp. De eerste zwemles is op woensdag 11 september.
Lezen
We hopen dit schooljaar veel aandacht aan lezen te besteden. We willen de leeskaart dit schooljaar twee keer inzetten. U krijgt hier nog bericht over. Buiten het lezen met de leeskaart is het van belang dat u thuis regelmatig met uw kind leest.

 
Als u nog vragen of opmerkingen heeft bent u natuurlijk altijd welkom!

Vriendelijke groet van Jolanda Hovestad en Marjan Kuiper