Wij willen u, als mr, inzicht geven in de inhoud van onze vergaderingen zodat u, als ouders,  positief-kritisch mee kunt denken. Heeft u opmerkingen / aanvullende punten, schroom niet met één van ons contact op te nemen of ons een email te sturen op mr@stadhouderwillem3school.nl. Uw opmerkingen / aanvullende punten worden door ons dan meegenomen ter bespreking op de vergadering.

Notulen van een mr vergadering kunt u vinden in onze personeelskamer in een daarvoor bestemde map. 

Notulen kunt u teruglezen (zie bovenstaande).