Wij willen als mr u graag betrekken bij de inhoud van onze vergaderingen zodat u, als ouders, positief-kritisch mee kunt denken met het beleid op onze school.
Heeft u opmerkingen of punten die besproken zouden moeten worden op een mr vergadering?, schroom niet met één van ons contact op te nemen of een email te sturen naar mr@stadhouderwillem3school.nl. Uw opmerkingen of punten worden door ons dan meegenomen ter bespreking op de vergadering.